LÄS VAD FOLK TYCKER OM DETTA PÅ SOCIALA MEDIA OCH PRESSEN

.
 

   

Många våldsbejakande extremister har haft sin bas i Sverige

Sverige har varit relativt förskonat från terrordåd i jämfört med andra länder. Däremot har landet i decennier varit en bas för rekrytering av våldsbejakande extremister.
- Sverige har stuckit ut, säger Peder Hyllengren, forskare på Försvarshögskolan.

På tisdag börjar rättegången mot den terrormisstänkte Rakhmat Akilov efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm i april. Innan dådet har Sverige varit relativt förskonat från allvarliga terrorattentat. Däremot har Sverige sedan flera decennier varit en bas för rekrytering av våldsbejakande extremister som rest och misstänks för eller har deltagit i terrorattentat eller terrorförberedelser utomlands.

Några misstänks för att ha haft centrala roller i de internationella islamistiska terrornätverken. Mohamed Belkaid med svenskt uppehållstillstånd och bosatt i Märsta under några år, samt Osama Krayem från Malmö, som misstänks för medverkan i terrorattentaten i Paris 2015 och Bryssel 2016 är två exempel.

- Sverige har stuckit ut, säger Peder Hyllengren som är forskare på Försvarshögskolan, om det inflytande den svenska våldsbejakande jihadistiska miljön haft i de internationella terrornätverken.

Han syftar främst på antalet svenskar som efter att kriget i Syrien bröt ut 2011 rest dit och till Irak för att ansluta sig till IS och andra terrornätverk.

- Från Sverige beräknas omkring 300 ha rest, och det är näst flest i EU i förhållande till vår folkmängd.

Många terrorresenärer

Enligt Peder Hyllengren innebär det att hundratals svenskar har byggt upp kontakter med våldsbejakande jihadister från andra länder och kommit in i olika terrorceller som utfört attentat runt om i Europa.                                                                                  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-16

Tvingades fly landet efter att hela assistansersättningen drogs in

KRISTIANSTAD.

Zandra Runngren Roos föddes med en cp-skada och behöver assistans dygnet runt. Men när assistansersättningen oförklarligt drogs in så hade Sandras liv kunnat sluta illa då hon inte klarar sig några längre stunder utan hjälp. En av assistenterna, Veronica Håkansson valde dock att stanna kvar, utan ersättning och fick under åtta månader göra fem assistenters jobb, utan lön vilket inte var hållbart i längden och satte både Sandra och Veronica i svårigheter.

facebook  feb. 2018   

Det finns en betydligt värre sida av detta du börjar undersöka Joakim Lamotte. Jag har varit juridiskt ombud för en familj från Göteborg som skickade sina två barn till en svensk utlandsskola i Spanien. Familjen fick då höra efter 4 år att de inte skulle ha rätt till barnbidrag för att barnen gick på en skola i ett annat EU land. Det visar sig när vi går igenom barnen på svenska utlandsskolor inom EU att den svenska Försäkringskassan systematiskt har dragit in och återkrävt barnbidrag och andra familjeförmåner av svenska barn. När familjer har överklagat beslut från Försäkringskassan har de bestraffats genom att Försäkringskassan anmält till Skatteverket att hela familjen har "utvandrat" från Sverige och att adressuppgifter saknas. Man behöver inte vara särskilt juridiskt bevandrad för att förstå vad det vill säga att bo i Sverige och vara folkbokförd på okänd adress i ex Spanien.. Hela familjen blir omgående utförsäkrade från Försäkringskassan och man har inte någon folkbokföringsadress någonstans. Märk väl att denna bestraffningsmetod har Försäkringskassan gjort mot ett stort antal familjer som motsatt sig riktigheten att bli av med barnbidrag och andra familjeförmåner för att barnen går på en utlandsskola i ett annat EU land. Märk väl att detta strider mot gällande EU regler men dessa efterlevs inte och det tar lång tid att få rättelse genom EU och några sanktioner riskerar heller inte svenska myndigheter som satt sig för att bestraffa sina medborgare. Detta skulle jag vilja hävda är ett av de vidrigaste bestraffningar mot barn och deras familjer.

Joakim LamotteGilla sidanden 29 januari kl. 16:35

KVINNA FICK 400 000 KRONOR I BIDRAG TROTS ATT HON OCH BARNEN INTE BOR I SVERIGE.

I höstas kunde jag avslöja att två handläggare på Försäkringskassan på eget initiativ författat en rapport för att slå larm om hur miljontals kronor felaktigt betalas ut till personer som flytt till Sverige, men som inte befinner sig i landet längre.

Handläggarna berättade då att Försäkringskassan inte tog problemet på allvar och att de blivit tillsagda att inte undersöka den här typen av ärenden, eftersom det kunde anses vara diskriminerande.

Avslöjandet fick stor uppmärksamhet och när jag kontaktade Försäkringskassans presstjänst kunde de då inte uttala sig om huruvida man skulle vidta åtgärder.

Den senaste veckan har jag återigen blivit kontaktad av personer på Försäkringskassan som menar att myndigheten fortsätter ducka för problemet. Efter förra avslöjandet har jag nu lyckats få ut sex nya ärenden som visar ytterligare exempel på hur människor har utnyttjat systemet.

I samtliga fall har föräldrar felaktigt fått hundratusentals kronor per familj i barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning, trots att barnen eller de själva inte bor kvar i Sverige.

Ett fall handlar om en kvinna från Kenya med sju barn. Hon registrerades i det svenska socialförsäkringssystemet 5 september 2012 och har därefter felaktigt fått 408 238 kronor i bidrag, trots att varken hon eller barnen har varit bosatta i Sverige. Av hennes sju barn har ingen varit registrerad i svensk skola eller förskola. Skolgången har istället skett i Kenya.

I de fall jag granskat har sammanlagt 1 585 824 kronor betalats ut i felaktiga bidrag. Det handlar om ärenden som uppdagats bara den senaste månaden, och enligt mina källor på Försäkringskassan är det toppen på ett isberg. De handläggare jag talat med menar att oviljan inom myndigheten att ta krafttag mot problemet är stor. De säger också att sannolikheten att pengarna kommer betalas tillbaka är liten, även om personerna nu är återbetalningsskyldiga.

Anledningen till att mina källor väljer att kontakta mig är att de anser att Sveriges skattebetalare har rätt att få veta hur deras skattepengar hanteras.

Under dagen har jag sökt ansvariga på Försäkringskassan för en kommentar, men ingen har återkommit till mig ännu. Men i november sa Alexandra Wallin, avdelningschef för barn och familj på Försäkringskassan, till Sveriges radio att det inte finns några belägg för att det skulle vara ett stort missbruk av det här.

Jag fortsätter söka Försäkringskassan för att fråga om de fortfarande anser att det inte finns några belägg för det här problemet.


När Finansinspektionen 2016 på allvar kontrollerade vad Försäkringskassans utbetalningar av assistansersättningar barnbidrag underhållsstöd och andra bidrag gått till konstaterade man att miljonbelopp gått till över 300 IS terrorister som rest till Syrien och Irak. IS terroristerna har utsatt tusentals människor för fruktansvärda övergrepp tortyr...